Tomsovi

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Domů Honza School 5. ročník Člověče nezlob se

Java EE - Člověče nezlob se

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Hra "Člověče nezlob se" je Internetová aplikace standardu Java EE 6 využívající frameworky

 • JAX-WS
 • JavaServer Faces (JSF)

Klientská aplikace

URL:  http://www.tomsovi.com/LudoClientApp/     ...aktuálně rozehráno her: [najeďte myší]

Náhled obrazovky:

Webová služba

URL koncového bodu: http://www.tomsovi.com/LudoApp/LudoWSService

WSDL: http://www.tomsovi.com/LudoApp/LudoWSService?wsdl

XSD: http://www.tomsovi.com/LudoApp/LudoWSService?xsd=1

Popis aplikace

V aplikaci jsou dvě obrazovky:

 • Seznam her
 • Hra

Na obrazovce Seznam her je možné

 • zobrazit seznam otevřených her, 
 • vytvořit novou hru a 
 • přihlásit se k existující hře -> přepne se na obrazovku Hra

Na obrazovce Hra se zobrazuje

 • Stav hry
 • Aktivní hráč, aktuální hozené číslo
 • Herní plán
 • Hyperlink pro obnovení obrazovky
 • Ovládání hry (spuštění hry, pohyb figurek)
 • Možnost návratu na Seznam her

Hru je možné spustit ve chvíli, kdy jsou přihlášeni alespoň dva hráči.

Figurky jsou označeny písmeny A,B,C a D.

Podle aktuálního hozené čísla a konfigurace figurek se nabízí k pohybu vždy pouze ty figurky, se kterými je možné ujít příslušný počet políček.

Pokud pohyb figurky skončí na pozici, na které stojí jiná figurka, přemístí se tato figurka na startovní pozici (je vyhozena). 

Pokud je aktuálně na tahu protihráč, je třeba použít funkci obnovení obrazovky dokud není na tahu opět aktuální hráč. 

Popis funkčnosti a rozhraní

Seznam her se získává funkcí getOpenGames (bez parametrů).

Návratová hodnota: sekvence objektů typu gameInfo

Pro vytvoření nové hry slouží funkce createGame( name )

Návratová hodnota: identifikační čílso hry - gameId.

Přihlášení se ke hře se provádí funkcí enroll( gameId, playerName )

Návratová hodnota: univerzálně unikátní identifikátor hráče - toto ID nelze v průběhu hry nijak dodatečně získat, neboť slouží k autentizaci a autorizuje tak použití funkcí ovládání hry.

Získání informací o hře: getGameInfo( gameId )

Návratová hodnota: objekt typu gameInfo.

Pro pohyb figurky slouží funkce movePiece( gameId, playerUuid, pieceName )

Návratová hodnota: objekt typu gameInfo

Zdrojové kódy

Subversion: http://www.tomsovi.com/svn/java/CloveceNezlobSe/trunk 

 


Aktuálně nasazena revize 59.

Známé nedostatky:

 • lze vyhodit i vlastní figurku v "domečku"
 • hra sama nepozná, že hráč vyhrál
 • vhodné by bylo automatické obnovování obrazovky při čekání na tah protiháče(protihráčů)